Estetická protetická stomatológia

Úlohou súčasnej stomatológie nie je len udržiavanie zdravia, ale samozrejme aj krása a harmónia úsmevu. V ambulancii Zubár-Pro radi ponúkame dnešné technológie estetickej protetickej stomatológie: — bielenie zubov; — estetické fazety; — obnova poškodeného zubu porcelánovou výplňou Inlay, Onlay, Overlay; — fixné náhrady (korunky a mostíky), celokeramika a zirkónoxid (bez prítomnosti kovu) a kovokeramika; — protetické ošetrenia kombinované s implantátmi; — dlahy proti bruxizmu (škrípaniu zubov); — snímateľné náhrady. Vďaka modernej technológii poskytujeme našim pacientom vizualizáciu nového úsmevu na počítači pomocou Digital Smile Design (DSD).