Miniimplantáty

Atrofia alveolárneho hrebeňa čeľuste po strate zubov je bežným nálezom. Rozsiahla atrofia je často príčinou straty stability snímateľných náhrad. Následné ošetrenie celkovou snímateľnou náhradou býva problematické a funkcia a retencia náhrady je slabá. Komfort pacienta sa výrazne znižuje.

Fixné náhrady nesené implantátmi sú doposiaľ najlepšou metódou, ako zachovať a udržať objem kosalveolárneho hrebeňa a súčasne sanovať stratu zubov.

Sú ľudia, u ktorých nie je možné fixné riešenie z dôvodu finančného, či z dôvodu malého objemu kosti. Je môžné využiť interforaminálnu mentálnu oblasť sánky, v ktorej je prevažne dostatok kosti aj pri rozsiahlych atrofiách alveolu na zavedenie miniimplantátov. Následne vieme zhotoviť hybridnú náhradu ihneď po implantovaní, a to už po cca 90 minútach sedenia v kresle. Na novozavedené implantáty je často možné osadiť aj Vašu funkčnú protézu.

Miniimplantáty sú miniatúrne 1,8 mm – 2,5 mm hrubé implantáty z titánovej zliatiny.Hlavička každého implantátu má tvar guličky. Spolu s časťou protézy (o-ring) fungujú ako malý kĺb. O-ring dosadne do hlavičky implantátu, zvyšok protézy sa oprie o ďasná. Celý implantátový komplex umožňuje minimálny vertikálny pohyb, ale zároveň zabraňuje prirodzeným silám destabilizujúcim protézu, ktoré sa ju snažia zdvihnúť, prípadne pohnúť do strán.

Systém umožňuje zavedenie miniimplantátov neinvazívne. Pri miniimplantátoch sa nemusíte vôbec obávať bolesti. Zákrok je v lokálnej anestéze, nič sa nereže, ani nešije,  v ústach nie sú žiadne veľké rany.

Pre úspešnú implantáciu je potrebný dostatok kosti, jej hrúbka, výška a hustota.Ideálne je mať možnosť trojrozmernej diagnostiky alveolu a sánky pomocou CB CT (Cone Beam Computed Tomography). Naše zubné CT nemeckej značky SironaOrthophos XG3D túto možnosť ponúka.

Share: