Fotokompozitné výplne

Fotokompozitá patria medzi tzv. adhezívne materiály. Tieto materiály sa vyznačujú pevnou mikromechanickou väzbou k tvrdým zubným tkanivám. Ich veľkou výhodou je skutočnosť, že zubný lekár pri preparácii môže postupovať maximálne šetrne. Rozsah odstraňovania tvrdých tkanív je daný rozsahom kazu.

Zub nie je potrebné  špeciálne preparovať pre zaistenie stability (držania) výplne.

Fotokompozitá sa vyrábajú v širokej škále farebných odtieňov. Niektoré materiály majú dokonca optické vlastnosti takmer totožné s optickými vlastnosťami tvrdých zubných tkanív. Tieto materiály sú veľmi citlivé na techniku zhotovenia výplne (sucho, spôsob vrstvenia, tuhnutie). Sú vhodné aj do frontálneho úseku chrupu, kde výborne  spĺňajú vysoké estetické nároky.

S väčšinou moderných fotokompozitných materiálov (biele plomby) vie šikovný lekár vytvoriť výplne, ktoré dokážu plnohodnotne nahradiť stratené časti zuba funkčne aj esteticky. Platí to rovnako pre predné ako aj zadné zuby.

Share: