Zubné implantáty – dokonalá náhrada chýbajúcich zubov

Implantáty – Straumann (Švajčiarsko), Ankylos (Nemecko), ICX(Nemecko), BICON (USA).

– zubné implantáty nepoškodzujú  susedné zuby, nahradzujú stratu jedného alebo skupiny zubov bez potreby obrúsenia susedných zdravých zubov.

– zubné implantáty umožnia podoprieť a upevniť snímateľnú zubnú náhradu pri zlých anatomických pomeroch v ústach a dodávajú pacientovi sebaistotu, nemusí sa obávať, že mu protéza vypadne z úst.

– zubné implantáty ponúkajú riešenie aj pre bezzubú čeľusť- (pacienti so snímateľnými náhradami jedia len 15 – 20 % efektivitou ľudí so zdravým chrupom).

– zubný implantát je možné implantovať pacientovi aj v jeho vyššom veku.

Pre implantáciu zubného implantátu neexistuje žiadne vekové obmedzenie. Titán, z ktorého sú implantáty vyrobené, patrí k materiálom najlepšie prijímaným ľudským telom, a preto sa používa v celej medicíne, nielen v stomatológii.

Implantácia prebieha v lokálnej alebo celkovej anestézii a nie je bolestivá. Základným predpokladom zavedenia implantátu je dostatok kosti. V prípade, ak kosť nie je dostatočne široká, pristúpime k augmentácii. Pomocou augmentácie dosiahneme rozšírenie čelustnej kosti.

Dobrá ústna hygiena udržuje zdravé nielen prirodzené zuby, ale zaisťuje aj dlhodobú funkciu Vašich implantátov. Zubné implantáty môžu vydržať aj počas celého života.

Pri dodržaní všetkých pokynov implantológa, pravidelných kontrol implantátov u implantológa a absolvovaní dentálnej hygieny v zubnej ambulancii dvakrát do roka, poskytujeme na implantáty garanciu 2 roky.

Share: