Zubné röntgenové vyšetrenie

Digitálny 3D röntgen SIRONA ORTHOPHOS XG 3D

Pre zlepšenie diagnostických možností, kvality a zvyšovanie starostlivosti o našich pacientov je naša ambulancia vybavená novým röntgenovým prístrojom CBCT (Cone Beam Computed Tomography) ORTHOPHOS XG 3D pre zhotovovanie 3D snímku pacientov. Ide o najpopulárnejšie 3D zubné CBCT zariadenie na svete nemeckej značky SIRONA.

CT 3D Tomografická snímka

Program v počítači dokáže ukázať osobitne jednotlivé časti ústnej dutiny.

  • každý zub dokáže zobraziť osobitne;
  • ponúka aj tzv. rezy ako pri klasickom CT;
  • dokáže zmerať hrúbku kostí;
  • odhalí nevyrastené zuby na štruktúre kostí;
  • vykreslí polohu nervového kanálu;
  • lepšie vidí dovnútra;
  • ukáže, ako hlboko v ďasne je koreň;
  • odhalí zápaly;
  • zobrazí čeľustný kĺb;
  • zosníma čelové a prínosné dutiny.

zubný röntgen

Panoramatický röntgen zubov

Ortopantomogram OPG je snímok, na ktorom je zobrazené kompletné zuboradie hornej aj dolnej čeľuste, čeľustné dutiny, temporomandibulárne kĺby. Ide o dvojrozmerné zobrazenie skutočnosti. 

Digitálny Ortopantomogram OPG

Rádioviziografia (RVG)Heliodent Plus.

RVG PRÍSTROJ

Intraorálny multipulzný RTG

– je prístroj najnovšej generácie spĺňajúci najvyššie kritériá na RTG diagnostiku, radiačnú ochranu a komfort pri práci.

Je vhodný na snímkovanie filmu ako aj pre RVG systémy (viziografia XIOS XG Supreme)USB (senzor) 

Rádioviziografia je moderná metóda zhotovenia röntgenového snímku zubov, pri ktorej je rtg film nahradený digitálnym senzorom. Röntgenové snímky z dutiny ústnej (intraorálne) alebo ortopantomogram sú zobrazené bezprostredne po expozícii na monitore počítača.

V súčasnosti ide o najbezpečnejší spôsob röntgenovania pri minimálnej expozícii röntgenovým žiarením

– výhody rádioviziografie:

– významné zníženie dávky žiarenia v porovnaní s klasickým rtg snímkom

– rýchlosť – snímok je k dispozícii okamžite

– odpadá chemický proces vyvolávania

– lepšia kvalita zobrazenia

– jednoduché archivovanie digitálneho obrazu

– možnosť dodatočných úprav snímku v počítači (zväčšenie, kontrast, jas, atď.)

Čo treba urobiť pred vyšetrením

Röntgenového snímku sa nemusíte obávať, ani sa na neho nejako pripravovať.

Odložíte si všetky kovové veci – ozdoby (náušnice, prívesky, náramky), okuliare a hodinky.

– dostanete ochrannú vestu, aby neboli zbytočne ožiarené blízke časti tela

– ak ste tehotná, nezabudnite o tom informovať vášho lekára, ak to nie je nevyhnutné (napr. úraz), röntgenovaná nebudete.

– ak sa zhotovuje intraorálny snímok u malých detí, sedia väčšinou v kresle na rodičovi. Ortopantomogram sa zhotovuje iba, ak dieťa spolupracuje a je dostatočne vysoké, aby prístroj aj so stoličkou mohol byť v najnižšej výške.

Share: