Pečatenie zubov

Väčšinou sa pečatia zadné zuby, pretože žuvacie plochy zadných zubov majú členitý, ryhovaný až porézny povrch. Je to vhodné miesto na ukladanie zvyškov potravy a vytváranie zubného kazu. Predísť tomu je možné zapečatením uvedených rýh. Samotné pečatenie pozostáva z vyčistenia zubu špeciálnou pastou, nanesenia a vytvrdenia hmoty na pečatenie a lokálnej fluoridácie povrchu zuba. Zub ošetrený takýmto spôsobom má hladký povrch a nemá hlboké ryhy, do ktorých by sa mohli usadzovať zvyšky jedla. Toto je základný princíp preventívnej ochrany pred zubným kazom. Stomatológovia odporúčajú pečatiť zuby hlavne deťom. Obmedzí sa tým prvotné infikovanie detského chrupu zubným kazom a následné šírenie kazu na trvalé zuby. Je možné pečatiť zuby aj dospelým pacientom, v súčasnosti je to bežné ošetrenie v záchovnej stomatológii. Pečatenie vydrží 3 až 5 rokov, kým sa nezhryzie. Pečatenie je ekonomicky najvýhodnejšia ochrana pred zubným kazom.

Share: