Ošetrenie koreňových kanálikov – evolúcia pokračuje!

Podstatou ošetrenia zapálenej zubnej drene je jej bezbolestné odstránenie. Odstránenie musí byť úplné, aby nikde v dreňovej dutine alebo koreňových kanálikoch nezostali zbytky infikovanej zubnej drene.

Koreňové kanáliky sa rozšíria, kónicky vytvarujú, vydezinfikujú a hermeticky vyplnia koreňovou výplňou.

Na precíznu endodonciu sú potrebné moderné technológie. Ošetrenie pod dentálnym mikroskopom je zásadné pre kvalitné ošetrenie, pretože ak nevidíme, pracujeme naslepo. Mikroskop nám dáva možnosť dokonalého prehľadu o prostredí, ktoré ošetrujeme a istotu kvalitného ošetrenia aj tak malých miest, akými sú koreňové kanáliky.

Strojová endodoncia3D endodontic obturation systemApexlokátor

Nie je môžné kvalitne ošetriť koreňové kanáliky bez röntgenu. Pre zlepšenie diagnostických možností, kvality a zvyšovanie starostlivosti o našich pacientov je naša ambulancia vybavená novým röntgenovým prístrojom CBCT (Cone Beam Computed Tomography) ORTHOPHOS XG 3D pre zhotovovanie 3D snímku pacientov.

Share: