Drakula terapia ďasien

Lepšie Uzdravenie z Vnútra

PLATELET FIBRIN TERAPIA

Strata zubov a poškodenie čeľustnej kosti a tkanív sú často náročné pre vášho zubára počas ústnej operácie alebo umiestnenia implantátu. Bez dostatočnej podpory v čeľustnej kosti nemôžu byť zubné implantáty okamžite stabilizované a hojenie tkanív môže mať dlhý proces. Riešením týchto a ďalších ťažkých situácií je nová terapia trombocytov vytvorená z vašej vlastnej krvi.

Leukocyt – bohatý na trombocyty (L-PRF) mení všetky pravidlá, pretože podporuje hojenie a rast kostí vo vnútri vášho tela. Na rozdiel od iných liečebných postupov, ktoré používajú umelé zložky, terapia trombocytov s L-PRF používa len vašu vlastnú krv. S jednoduchým odberom krvi a pokročilým technologickým protokolom je L-PRF individuálne vyrobený pre vás – od vás. Konečným výsledkom je lepšia odpoveď na liečenie a výrazne kratším časom na regeneráciu.

VAŠA VLASTNÁ SCHOPNOSŤ LIEČENIA

Ak ste niekedy utrpeli malé škrabance na kolenách, vaše telo reagovalo tým, že vytvorilo  zrazeninu aby zastavilo krvácanie, potom chrastu a nakoniec regenerovalo zdravú novú kožu. Terapia s trombocytmi Fibrin je podobná.

Odoberie sa malé množstvo krvi na vytvorenie pokročilej bioaktívnej zlúčeniny, ktorá posilní liečebné účinky, ktoré sa nachádzajú vo vašej vlastnej krvi na zlepšenie vášho uzdravenia. Postup na získanie L-PRF je prakticky bezbolestný – nebolí viac ako rutinný krvný odber. Liečba je 100% prírodná a neobsahuje žiadne prísady. Prírodné rastové faktory prítomné vo vašom tele sú koncentrované pomocou L-PRF. Vaše vlastné koncentrované krvné doštičky a iné kľúčové krvinky a ich jedinečné liečebné schopnosti sa jednoducho znova zavádzajú do miesta chirurgického zákroku. Výsledkom je, že vaše telo uvoľňuje silné liečivé proteíny a vytvára tak podklad  pre liečenie.

PRIRODZENÁ VOL’BA, ČISTÁ A JEDNODUCHÁ

Systém IntraSpinTM, jediný postup jeho druhu odstredivka a protokol. Zrazeniny L-PRF sa potom odstránia a stlačia na ideálnu hrúbku. L-PRF nie je chemicky pozmenený a neobsahuje žiadne syntetické, živočíšne alebo iné ľudské zložky.

Po vytvorení L-PRF môže byť umiestnená priamo na / do chirurgických miest, aby sa okamžite podporilo hojenie. L-PRF je tiež vynikajúcim spôsobom pre Vášho lekára, aby podľa potreby použil iné regeneračné materiály na konkrétne miesto chirurgického zákroku. L-PRF fibrínová zrazenina sa môže rozdeliť, kombinovať s materiálom z kostného štepu a pripraviť sa na akúkoľvek indikáciu. Váš lekár určí pre vás najvhodnejšiu metódu L-PRF.

LIEČBA VNÚTRI

L-PRFTM je v podstate bioaktívny „leukoplast“, ktorý je vytvorený z vašej vlastnej krvi a potom je umiestnený do rany po chirurgii na podporu uzdravenia. Odoberie sa vzorka krvi, rovnako ako pri krvnom vyšetrení. Váš lekár potom použije unikátny systém IntraSpinTM na oddelenie a koncentráciu určitých dôležitých buniek a aktívnych bielkovín tým, že odstredí vašu krv v určenej centrifúge. Po rýchlej príprave je bioaktívna zrazenina vytvorená z vašej krvi pripravená na ďalší krok.

Keď sa umiestnení na miesta po chirurgickom zákroku uvoľňuje L-PRF svoje vlastné liečivé proteíny, čím vytvára efektívnejšiu spleť pre bunky, aby zlepšila proces hojenia. V závislosti od  situácie môže lekár doplniť zrazeninu L-PRF rôznymi biologickými materiálmi prispôsobenými vašim potrebám. Pre pacientov s výraznou stratou kostnej hmoty, môžme na podporu prirodzenej regenerácie kosti použiť kombináciu L-PRF a materiálu na rast kostí.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Čo je L-PRF?

L-PRF znamená Leukocyty – bohaté na trombocyty. Leukocyty- biele krvinky, sú súčasťou imunitného systému a sú zodpovedné za to, že pomáhajú liečiť naše telo. Krvné doštičky (trombocyty) sú tiež krvné bunky. Sú zodpovedné za prilákanie liečivých buniek a vytváranie krvných zrazenín. Sú tiež kľúčovými bunkami na produkciu rastových faktorov. Fibrín je ďalšou zložkou krvi, ktorá pôsobí s krvnými doštičkami na tvorbu krvných zrazenín.

Ako vzniknú L-PRF zrazeniny?

L-PRF zrazeniny sa najskôr vytvoria odobratím malého množstva krvi. Skúmavky s krvou sa točia podľa konkrétneho postupu. Tým vzniká bunková hmota alebo krvná zrazenina. Bunková hmota sa potom odstráni zo skúmavky a umiestni sa do zariadenia, ktoré je určené na stlačenie  na požadovanú hrúbku.

Čo je terapia trombocytmi Fibrin?

Trombocytová terapia Fibrin využíva L-PRF zrazeniny na podporu hojenia.

Je L-PRF bolestivý?

Je rovnako bezbolestný ako rutinný odber krvi.

Ako sa L-PRF snaží liečiť?

L-PRF poskytuje koncentrované uvoľňovanie hojivých proteínov (bielkovín), ktoré pomáhajú priamemu hojeniu a tiež vytvárajú efektívnejšiu spleť buniek na komunikáciu s inými bunkami a tkanivami. Vzhľadom na vysokú koncentráciu krvných doštičiek a leukocytov v zrazenine L-PRF, fibrín uvoľňuje rastové faktory už do 14 dní po umiestnení. Toto je doba, kedy sa telo regeneruje a potrebuje extra pomoc pri liečbe.

Existujú nejaké vedľajšie účinky alebo komplikácie z L-PRF?

L-PRF používa vašu vlastnú krv, bez použitia prísady. Redukuje riziko alergie alebo vedľajších účinkov, pretože sú to vaše vlastné koncentrované krvné doštičky s vlastnými jedinečnými liečebnými schopnosťami. Sú jednoducho opätovne zavedené na mieste extrakcie, umiestnenia implantátu alebo na inom chirurgickom mieste.

Aké typy ochorení sa liečia L-PRF?

V súčasnosti sa L-PRF používa na zubné a orálne maxilofaciálne chirurgické zákroky vrátane zubných implantátov, kostných defektov, extrakčných otvorov, zväčšenie dutín, defekty chrupu a atrofia maxilárnych kostí.

Share: