CENNÍK

Ceny sú platné od 01.10.2021

 Naša ambulancia nemá zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou.
Za výkon je možné platiť v hotovosti alebo kartou (VISA, MasterCard).

Vstupné vyšetrenie 20 € *
RTG snímok intraorálny 10 €
RTG snímok Bitewing 15 €
Panoramatický RTG 30 €
Tomografická 3D snímka celý chrup 75 €
Tomografická 3D snímka jedna čelusť 35 €
Tomografická 3D snímka jeden sextant 25 €
Preventívna stomatologická prehliadka 10 €
Odborná konzultácia 45 €
Prevencia a hygiena
Dentálna hygiena celého chrupu 55 €
Dentálna hygiena a pieskovanie celého chrupu 65 €
Odstránenie kameňa – jeden sextant 20 €
Lokálna fluoridácia – jedno zuboradie 20 €
Drakulaterapia – Plazmoterapia ďasien 60 €
Bielenie
Domáce bielenie celý chrup 250 €
Ambulantné bielenie 200 €
Pure Whitening 450 €
Anestéza
Povrchová slizničná anestéza 5 €
Injekčná anestéza infiltračná 15 €
Intraligamentárna anestéza 15 €
Mandibulárna anestéza 15 €
Injekčná anestéza pri implantácii 30 €
Výplňová terapia
Ostránenie starej kompozitnej výplne 5 €
Ostránenie starej amalgámovej výplne 15 €
Skúška vitality zubov 5 €
Fotokompozitná výplň jednoplôšková 60 €
Fotokompozitná výplň dvojplôšková 70 €
Fotokompozitná výplň trojplôšková 75 €
Oprava krčkového kazu 70 €
Rekonštrukcia korunky viac ako 3 plôšky 100 €
Estetická rekonštrukcia korunky frontálneho úseku 150 €
Priame alebo nepriame prekrytie drene (Dycal) 10 €
Priame alebo nepriame prekrytie drene (Calcimol) 15 €
Skloionomérna výplň Fuji IX 50 €
Kofferdam 10 €
Optragate 5€
Dočasná výplň 10 €
Dostavba zuba – Vitremer 50 €
Sklenené vlákna
Dočasný most po extrakcii zuba 300 €
Použitie FRC čapu od 50 €
Použitie FRC čapu + dostavba pod korunku 100 €
Endodoncia
Dostavba deštr.korunky pred endodontickým ošetrením 50 €
Liečebné endodontické ošetrenie dočasné 1 koreňový kanálik – 50 €
Liečebné endodontické ošetrenie dočasné s dentálnym mikroskopom   1 koreňový kanálik – 70 €
Definitívne endodontické ošetrenie (plnené teplou gutaperčou) 1 koreňový kanálik  – 50 €
Definitívne endodontické ošetrenie (plnené teplou gutaperčou) s dentálnym mikroskopom 1 koreňový kanálik – 70 €
Reendodoncia s dentálnym mikroskopom 1 koreňový kanálik – 70 €
Odstránenie pulpálneho čapu z kanálika 50 €
Odstránenie zalomeného inštrumentu s dentálnym mikroskopom 100 €
Použitie MTA 50 €
Liečebná dočasná vložka Calasept 30 €
Čistenie a plombovanie kanálika 70 €
Protetika
Dočasná ochranná korunka po obrúsení zuba od 30 €
Dočasná fazeta 30 €
Inlej, onlej kompozitná od 150 €
Inlej onlej porcelánová od 250 €
Korunka alebo člen mostíka — čistý porcelán od 350 €
Estetická keramická fazeta od 400 €
Stiahnutie fixnej náhrady 1 pilier  – 25 €
Nacementovanie 1 pilier  – 10 €
Digitálny odtlačok CEREC Primescan 50 €
Odtlačok anatagonist 25 €
Vyhotovenie a analýza študijných modelov 30 €
Čapová nadstavba 100 €
Študijný model 3D tlač jedna čelusť – 25 €
Náhryzová dlaha 100 €
Ochranna dlaha pre športovcov 100 €
Digitálny návrh budúceho úsmevu 100 €
Nacementovanie fazety 25 €
CEREC – fazeta, korunka 350 €
CEREC – fazeta, korunka (na počkanie) 400 €
CEREC – inlay, overlay 250 €
CEREC – inlay, overlay 250 €
Extrakčná terapia
Extrakcia mliečneho zuba 30 €
Extrakcia 1 koreňového zuba 60 €
Extrakcia viackoreňového zuba 70 €
Extrakcia viackoreňového zuba so separáciou koreňov 100 €
Egalizácia po extrakcii, sutúra 20 €
Chirurgická extrakcia od 180 €
Resekcia od 100 €
Frenulektómia od 50 €
Implantácia
Zavedenie intraoseálneho implantátu od 700 €
Vhojovacia čiapočka 50 €
Sinus Lifting 800 €
Použitie L-PRF membrány 50 €
Použitie L-PRF membrány + Bioss 100 €
Korunka na implantánt + nadst. abutment od 550 €
Miniiplantát 300 €
Navigačná šablóna pre zavedenie implantátu 100 €

 

* odporúčame tomografickú 3D snímku – 75 €

Zverte sa do rúk profesionálov!