Cenník

Špeciálna ponuka mesiaca!

700 eur

Zavedenie implantátu a dočasna korunka !

350 €

Cenu upresníme osobne po preventívnej prehliadke!

 Naša ambulancia nemá zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou.
Za výkon je možné platiť v hotovosti alebo kartou (VISA, MasterCard).

Vstupné vyšetrenie 10€
RTG snímok intraorálny 10€
RTG snímok Bitewing 12€
Panoramatický RTG 25€
Tomografická 3-D snímka celý chrup 65€
Tomografická 3-D snímka jedna čelusť 30€
Tomografická 3-D snímka jeden sextant 25€
Preventívna stomatologická prehliadka 10€
Odborná konzultácia 45€
Prevencia a hygiena
Ústna hygiena-inštruktáž, nácvik zubnej hygieny 10€
Dentálna hygiena celého chrupu od 50€
Dentálna hygiena a pieskovanie celého chrupu 60€
Odstránenie kameňa – jeden sextant 20€
Lokálna fluoridácia – jedno zuboradie 20€
Lokálna fluoridácia – jeden zub 5€
Pečatenie fisúr – jeden zub 25€
Anestéza
Povrchová slizničná anestéza 5€
Injekčná anestéza infiltračná 10€
Intraligamentárna anestéza 15€
Mandibulárna anestéza 15€
Výplňová terapia
Plomba s mikroskopom fotokompozitná 70€
Skúška vitality zubov 5€
Fotokompozitná výplň jednoplôšková 55€
Fotokompozitná výplň dvojplôšková 65€
Fotokompozitná výplň trojplôšková 70€
Rekonštrukcia korunky viac ako 3 plôšky 85€
Estetická rekonštrukcia korunky frontálneho úseku 100- 150€
Priame alebo nepriame prekrytie drene (Dycal) 10 €
Skloionomérna výplň Fuji IX 45€
Kofferdam – izolačná blana 10€
Provizórna vložka 15€
Dlaha fixačná na ochranu parodontu (výstuž kompozitné vlákno) cena za 1 zub – 50€
Sklenené vlákna
Dočasný most po extrakcii zuba 150€
Most na sklenených vláknach (2 kotviace kavity + 1 medzičlen) 300€
Použitie FRC čapu 80€
Endodoncia
Dostavba deštr.korunky pred endodontickým ošetrením 20€
Liečebné endodontické ošetrenie dočasné 1 koreňový kanálik – 30€
Liečebné endodontické ošetrenie dočasné s dentálnym mikroskopom   1 koreňový kanálik – 60€
Definitívne endodontické ošetrenie (plnené teplou gutaperčou) 1 koreňový kanálik  – 30€
Definitívne endodontické ošetrenie (plnené teplou gutaperčou) s dentálnym mikroskopom 1 koreňový kanálik – 60€
Reendodoncia 1 koreňový kanálik – 30€
Reendodoncia s dentálnym mikroskopom 1 koreňový kanálik – 60€
Odstránenie pulpálneho čapu 1 kanálik – 50€
Odstránenie zalomeného inštrumentu s dentálnym mikroskopom 100€
Použitie MTA 50€
Protetika
Návrh protetického ošetrenia 3D tlač a liečebný plán 40€
Dočasná ochranná korunka po obrúsení zuba od 20€
Inlej, onlej kompozitná od 150€
Inlej onlej porcelánová od 250€
CEREC koruna alebo fazeta 350€
Korunka alebo člen mostíka — čistý porcelán od 350€
Estetická keramická fazeta od 350€
Stiahnutie fixnej náhrady 1 pilier  – 15€
Nacementovanie 1 pilier  – 10€
Skenovanie intraorálnym skenerom (digitálny odtlačok) 20€
Čapova nadstavba 100€
Vyhotovenie a analýza študijných modelov 3D tlač 30€
Totálna protéza  3D tlač 400€
3D tlačena dočasna korunka 30€
Nepriama rebáza totálnej protézy 100€
Priama rebáza totálnej protézy 80€
Náhryzová dlaha 100€
DSD návrh budúceho úsmevu 100€
Extrakčná terapia
Extrakcia dočasného zuba 30€
Extrakcia 1 koreňového zuba 45€
Extrakcia viackoreňového zuba 55€
Extrakcia viackoreňového zuba so separáciou koreňov od 70€
Chirurgická extrakcia retinovaného zubu od 180€
Egalizácia po extrakcii, sutúra 20€
Implantacia
Zavedenie intraoseálneho implantátu Ankylos (Nemecko) od 700€
Vhojovacia čiapočka Ankylos 50€
Nadstavba implantát Ankylos od 200€
Zavedenie intraoseálneho implantátu MIS (Dentsply-Sirona) 700€
Vhojovacia čiapočka MIS 50€
Nadstavba implantát MIS od 200€
Korunka na implantánt od 300€
Miniiplantát 300€

Zverte sa do rúk profesionálov!

Rezervujte si termín svojej návštevy ešte dnes a navštívte našu kliniku.