3D plánovaná implantácia zubov

 

Riadená implantácia je proces, ktorý sa od bežnej implantácie líši v použití 3D technológie. V riadenej implantológii je vďaka trojrozmernej technológii implantát vložený na dopredu určené miesto, presne na stotinu milimetra. Pri bežnej implantácii sa používajú 2D snímky, napr OPG, implantát je vtedy vložený do kosti ,,od oka,, implantológa, navyše z takejto snímky nie je možné určiť presnú hrúbku a šírku kosti, čím sa zvyšuje riziko komplikácii. V našej ambulancii používame najmodernejšiu riadenú 3D technológiu. Ako presne prebieha? Pri vstupnom vyšetrení sa spraví 3D CT čeľustí, tzv CBCT a intraorálny scan zubov a priľahlých mäkkých tkanív. Následne sú tieto dáta spracované v počítači pomocou programu, v ktorom sa bez problémov určí pozícia implantátu. V programe sa vytvorí a následne vytlačí na 3D tlačiarni chirurgická šablóna, na ktorej je naznačený smer a hĺbka implantácie. Vytvorená lokalizácia implantátu sa prenesie prostredníctvom šablóny na presné miesto v ústach. Šablóna sa nasadí na zuby, ktoré slúžia ako orientačné body k určeniu presného miesta implantácie. Ako vyzerá šablóna? V šablóne je vyrezané okienko s presne definovanými parametrami na zavedenie implantátu, ako napríklad smer vloženia implantátu a do akej hĺbky. Výhodou riadenej implantológie je menšie riziko poškodenia priľahlých mäkkých a tvrdých tkanív v ústach (sánkový nerv, prínosová dutina, korene zubov), správne zaťaženie implantátu pri žuvaní, rozprávaní a iných pohyboch sánky, estetika, čo vedie k dlhšej životnosti implantátu.