Záchovná stomatológia

Chceme, aby Vaša návšteva zubára bola vždy čo najefektívnejšia. Preto Vám ponúkame všetky druhy zubných ošetrení ako korigovanie defektov zubov plombami, ošetrenie koreňových kanálikov, koreňových výplní, ale aj prevenciu v podobe pečatenia a podpory ústnej hygieny. V našej klinike využívame najnovšie výplňové dentálne materiály — fotokompozity, skloionomérne cementy. Nepoužívame amalgám.