Simona Pavlíčková

Vyštudovala som odbor všeobecná sestra a hneď na to som nadviazala na odbor zubný technik v Bratislave, ktorému som sa určitú dobu aj venovala. V zubnej ambulancii Zubar-PRO pracujem ako operátor CAD/CAM s Cerec systémom, takže po odchode z našej ambulancie s protetikou, odchádzate s kúskom zo mňa.

Kurzy, workshopy, stáže a členstvá

08-09.11.2019 – Kongres spolupráce zubného lekara a technika. Digitálna budúcnosť. Doc. PhDr. PaedDr. Eliška Knošková, PhD, Donovaly, Slovakia

07-08.10.2019 – participated in the following training course: ZirCad Prime. ICDE, Ivoclar Vivadent, Matúš Forgáč, Vienna, Austria

Share: